Hoe en wat moeten wij als bedrijf aanleveren?

Stukken aanleveren

1.    Salarisadministratie
2.    Aangifte Omzetbelasting
3.    Opstellen Jaarrekening
4.    Aangifte Inkomstenbelasting
5.    Aangifte Vennootschapsbelasting
6.   Financieringsaanvraag

                                                                                                   bedrijven en personeel

Salarisadministratie

Nieuwe medewerker:
Getekende arbeidsovereenkomst, kopie ID, ingevulde en ondertekende verklaring loonheffing en ingevulde formulier: gegevens nieuwe medewerker.

Variabele uren van parttimers:
In MS-excel per medewerker overzicht gewerkte dagen, uren en reiskostenvergoeding afgelopen maand.

Wijziging arbeidsovereenkomst:
Getekende gewijzigde arbeidsovereenkomst.
Gewijzigde loonheffingsverklaring bij wijziging toepassing heffingskorting.

Aangifte Omzetbelasting

Indien u zelf de administratie invoert
Per e-mail doorgeven dat de administratie is bijgewerkt.
Voor de laatste aangifte van het jaar: alle boekingsstukken (inkoop, verkoop en bank) aanleveren op ons kantoor.

Indien wij de administratie voor u inboeken
Vóór de 15e van de maand de boekingsstukken (inkoop, verkoop en bank) van afgelopen perioden inleveren.

Opstellen Jaarrekening

Indien niet eerder aangeleverd bij aangifte omzetbelasting:

 • Jaaroverzicht banken
 • Boekingsstukken (inkoop, verkoop en bank)
 • Stukken aangifte Inkomstenbelasting ( zie Aangifte Inkomstenbelasting)
 • Leningsovereenkomsten


Aangifte Inkomstenbelasting

 • Jaaropgaven werkgevers en uitkerende instanties.
 • Overzicht overige inkomsten
 • Jaaroverzichten lijfrenten en overige periodieke uitkeringen
 • Woning: WOZ beschikkingen voorgaand jaar, jaaroverzichten hypotheek, afrekeningen notaris en hypotheekadviseur bij wijzigingen hypotheek.
 • Specificatie ziektekosten
 • Specificatie giften aan ANBI instellingen
 • Jaaroverzichten bank- en spaarrekeningen
 • Jaaroverzichten effecten- en beleggingsrekeningen
 • Waarde overige bezittingen en schulden per 1 januari en 31 december
 • Beschikkingen toeslagen
 • Voorlopige aanslagen


Aangifte Vennootschapsbelasting

Zie Opstellen jaarrekening.

Financieringsaanvraag

 • Omzetprognose lopende jaar en 2 volgende jaren
 • Overzicht lopende opdrachten
 • Investeringsplan: benodigde financiering en investering
 • Financieringswaarborgen, te verstrekken onderpand voor financiering