Controle van uw administratie
U voert zelf uw administratie, maar wilt zeker weten dat u niets over het hoofd ziet? Dan controleert Administratie- en Adviesbureau De Witte graag uw administratie. Op het moment dat alle gegevens correct zijn verwerkt, doen wij voor u de aangifte omzetbelasting.

Instructie online boekhouding
Zelf uw administratie online doen is eenvoudiger dan u wellicht denkt. Met een praktische instructie (6-8 uur) krijgt u de basis van het boekhouden onder de knie. U leert wat voor u van belang is en kunt na afloop zelfstandig uw financiële administratie voeren.

Uitvoeren van uw administratie
Geen tijd meer om zelf uw administratie te doen, maar is het aannemen van een eigen administratief medewerker nog een te grote stap? Dan kunt u ook de volledige financiële administratie uitbesteden aan Administratie- en Adviesbureau De Witte.

Salarisadministratie
Het is belangrijk dat uw medewerkers op tijd het juiste salaris ontvangen. Als u dat overmaakt, regelen wij het papierwerk eromheen. Vergeet niet uw mutaties voor de tiende van de maand door te geven en van nieuwe medewerkers een kopie ID, een ingevulde checklist, contract en loonheffingsverklaring in te leveren.

Aangifte omzetbelasting
Nooit meer omkijken naar de btw-aangifte. Op basis van uw gegevens zorgen wij dat de juiste informatie bij de Belastingdienst terecht komt. Dat scheelt boetes en naheffingen.

Opstellen jaarrekening
De jaarrekening geeft u inzicht in de financiële staat van uw bedrijf. Het is niet alleen belangrijk voor uzelf, maar biedt ook belangrijke informatie voor belanghebbenden als banken of financiers. Administratie- en Adviesbureau De Witte stelt de jaarrekening samen volgens de eisen die daaraan gesteld worden.

Aangifte inkomstenbelasting
Als ondernemer moet u belasting afdragen over de winst van uw bedrijf. Dat is complexer dan een particuliere belastingaangifte. Administratie- en Adviesbureau De Witte zorgt dat u aan alle eisen voldoet en fiscale mogelijkheden benut.

Aangifte vennootschapsbelasting
Als ondernemer met rechtspersoon moet u vennootschapsbelasting afdragen over de winst die u maakt. Gelukkig zijn er ook fiscaleregelingen, vrijstellingen en aftrekposten. Administratie- en Adviesbureau De Witte zorgt op basis van uw administratie voor de juiste aangifte.

Financieringsaanvraag
Wilt u investeren? Dan heeft u daar waarschijnlijk de bank bij nodig. En die vraagt een onderbouwd meerjaren plan. De hoogte van de rente hangt van een aantal te beïnvloeden factoren af.

Administratie- en Adviesbureau De Witte zorgt dat de financiële kant van uw financieringsaanvraag tot in de puntjes verzorgd is.